لینک فایل پیشینه فعالیت حزبی و زمینه های فعالیت احزاب در ایران

دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد پیشینه فعالیت حزبی و زمینه های فعالیت احزاب در ایرانرا مشاهده می نمایید .
کلمات کلیدی:پیشینه فعالیت حزبی در ایران,زمینه های فعالیت احزاب در ایران,چالشهای پیدایش احزاب سیاسی,مبانی شكلگیری احزاب,سیر تاریخی حزب در ایران,دانلود پایان نامه پیشینه فعالیت حزبی در ایران,دانلود پایان نامه زمینه های فعالیت احزاب در ایران,دانلود پایان نامه احزاب سیاسی

دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی

مقدمه:

-احزاب سیاسی: یكی از مباحث مهم ومسائل اصلی علوم سیاسی در عصر حكومت ها ی دمكراتیك مساله احزاب ،تشكلها ،جناح ها و گروههای سیاسی است هر چند احزاب بصورت گروه های سازمان یافته و دارای تشكیلات یعنی درمكراسیهای معاصر نمود خاصی یافته اندولی می توان هم زمان پیرایش بحث خوب وشكل گیری آنرا به آغاز رسانس در اروپا مربوط رانست مبحث محدود كردن حكومتها ونظامهای سلطنتی وتشكیل حكومتهای مشروطه موتفقان در سوی دیگر قرار می گرفتند برای نمونه اخراب طوری و یك در انگلستان بنیانگر خواسته های مختلف جامعه های انگلیس در مسائل مختلف ،اجتماعی،اقتصادی،سیاسی،وپریژه درباره حكومت بودند.

اگرچه مفهوم احزاب بادمكراسی قدین می باشد اما احزاب در دمكراسی ونوع حكومتی كه بر اساس این آموزه شكل می گیرد نیست امروزه خوب واحزاب سیاسی مفهومی جهانی شده است تقریبا می توان گفت جزبرخی كشورها كه دارای نظامهای سنتی وكاملا بسته می باشد در اكثر كشورها احزاب سیاسی حداقل به صورت صوری ونمادین وجود دارند نظامهای سیاسی مختلف برای دمكراتیك نشان دادن خوب در نظام بین الملل ویا برای مقاصد داخلی یا احزاب سیاسی را حما یت كرده ویا خود به ایجادخوب مبادرت نموده اند احزاب دولتی كه در تاریخ كشورهای مختلف به ویژه كشورهای كمتر توسعه یافته پیدار شده اند از نمونه های بارز قسمت اخیر می باشد با این حال بعلت برخی جنبه های منفی كه ممكن است نتیجه رقابت خوبی باشد مثل به خاطره افتادن امنیت در نتیجه رقابتهای شدید خوبی برخی از نظریه پردازان به مخالفت به ایجاد نهاد احراب سیاسی پرداخته اند كه از آنجمله بنیانگذاران قانون اساسی امریكا بویژه جرج واشنگتن می باشند.

احزاب برپایه عای مختلفی در اجتماعات گوناگون شكل می گیرند كه مهمترین آنها اختلافات فكری وعقیدتی در جوامع می باشد كه ممكن است دریك یا چندزمینه بین دربانیان وهواداران احزاب وجود داشته باشد

پایه احزاب رامی توان در مواردزیل برشمرد:

1- ذات انسان به قول ارسطو مدنی الطبع می باشد یعنی دراجتماع وهمراه آنمعنا می یابد اجتماع هم از افراد گوناگونی تشكیل می شود كه ممكن است به همان اندازه (تعداد انسانها)افكار واندیشه های گوناگون داشته باشند اما به هر حال انسانها درگیری مسائل دیگر اختلافات نظر دارند برخی افراد ذاتا تحول را اصلاح طلب وانقلابی می باشد برخی دیگر پایبند به آداب ومحافظه كار البته درجه این اختلافات درافراد متفاوت است به همین شكل احزاب نیز درجات مختلفی از محافظه كاری ونوگرایی را در خود دارند

2- عوامل بیرونی: این عوامل رامی توان در چند دسته نیز ذكر كرد یا خاشی از وابسته گی به مذهب ونژاد زبان ایدئولژی می باشد یا بر خاسته از كسب منافع مشترك به ویژه از لحاظ تأمین منافع وبعد اقتصادی آن است هر چند قسمت اخیر را می توان در مورد ایجاد اضعاف وسند یكاها وسازمانهای مختلف اقتصادی هم سهیم دانست اما سندیكا ،اصناف و..... فقط در پی كسب منافع اقتصلدی وآن هم برای گروه خود می باشند در حالی كه احزاب زمینه فعالیتهای بمراتب وپیچیده تر واهداف مهمتری دارند

در جوامع مختلف هم با تاریخ فرهنگ و جغرافیای مختلف،هر كدام از این پایه ها بر جستگی خاصی یافته اند یعنی برای یك ملت ممكن است اهمیت مذهب بیشتر از موارد دیگر باشد این مسئله پیرایش داشته با گرایشات مذهبی را تقویت می كند خلقیات جمعی یك جامعه ممكن است گیرایش به انقلا بیگری داشته مثل فرانسه یا گرایش محافظه كاری بیشترباشد مثل انگلستان این مسائل احزاب خاصی را آن كشورها تقویت می كنند.

به هر حال احزاب درغرب در طول چند قرن وبا شكل گیری خواسته مختلف كه خواسته های خاصی خود را داشتند وبیانگر تضادها وشكافهای آن جوامع بودند پدیدار شدند یكی از اندیشمندان با تحلیل جامع شناسی وبا ترسیم «نقشه تضهمی اروپا»به نحوه وچگونگی شكل گیری احزاب در اروپا وهمچنین چگونه گی شكل گیری دولتهای ملی در اروپا می پردازد استین روكان نروژی كه به این امر مهم دست زده است وی در كتاب معروف خود درشهرونده انتخابات واحزاب سیاسی به ارائه دیدگان جامعه شناسی-تاریخی درباره احزاب سیاسی پرداخته است.

کلمات کلیدی:

احزاب سیاسی

پیشینه فعالیت حزبی در ایران

زمینه های فعالیت احزاب در ایران

چالشهای پیدایش احزاب سیاسی

فهرست مطالب

مقدمه: 1

مبانی شكل گیری احزاب: 2

سیر تاریخی حزب در ایران : 7

بررسی و تطبیق شكلگیری احزاب بر اساس الگوی روكان: 12

تاریخ معاصر ایران: 13

تحولات عصر جدیدوظهور احزاب: 13

سیاست وحكومت در زمان قاجار وعصر مشروطه: 15

تحولات اجتماعی ایران در دوره قاجاریه و رضاخان: 17

اصلاحات رضاخان (زمینه شکل گیری احزاب متعدد بعد از وی) 23

پیدایش احزاب سیاسی و چالش های آنها 27

«مشروطه خواه و مستبد» 28

اقتصاد ایران در دوره محمد رضا پهلوی 38

اقتصاد دوره محمد رضا 40

؟؟؟؟ اقتصاد ایران بعد از انقلاب 44

اقتصاد اسلامی 46

تعدد منابع قدرت 49

گروههای متعدد رقیب 50

تعدد منابع قدرت بعد از انقلاب 52

گروههای متعدد رقیب انقلاب اسلامی 54

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت افزایش رتبه در موتورهای جستجو:دانلود رایگان پاورپوینت افزایش رتبه در موتورهای جستجو,پاورپوینت افزایش رتبه در موتورهای جستجو,موتورهای جستجو,اهمیت موتورهای جستجو,سیستم های سخت افزاری گوگل,روش دیدن صفحات توسط موتورهای جستجوگر,الگوریتم گوگل در تعیین عدد Page Rank,Index شدن صفحات خود در گوگل,مراقبت از PageRank,رعایت اصول در طراحی وب ,5 عامل کاهشPage rank,راههای افزایش ترافیک سایت ,

شناخت و تشخیص عقب ماندگیهای ذهنی و میزان کارکرد این دانش آموزان در زمینه های مختلف ذهنی و روانی:کودکان استثنایی,تشخیص عقب ماندگی,عقب ماندگیهای ذهنی,دانلود مقاله شناخت و تشخیص عقب ماندگیهای ذهنی و میزان کارکرد این دانش آموزان در زمینه های مختلف ذهنی و روانی,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه رشته روانشناسی,fileina,فروشگاه فایل

بررسی و مقایسه روش چالزنی و آتشباری در حفر تونلها با سطح مقطع متفاوت و تحت شرایط مختلف ژئومکانیکی:روشهای حفاری,طبقه بندی سنگها,روش حفاری چالزنی و آتشباری,الگوی آتشباری تونلهای بزرگ مقطع,مقایسه روش چالزنی و آتشباری در حفر تونلها,طراحی مراحل حفاری و الگوی آتشباری تونلهای بزرگ مقطع,طراحی مراحل حفاری و الگوی آتشباری تونل راه کازرون به شیراز,دانلود پایان نامه ارشد عمران

پرسشنامه ارزیابی عملکرد بانک با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن:پرسشنامه کارت امتیاز متوازن,دانلود پرسشنامه کارت امتیازی متوازن,پرسشنامه کارت امتیازی متوازن رایگان,نمونه پرسشنامه کارت امتیازی متوازن,پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن,پرسشنامه ارزیابی عملکرد با کارت امتیازی متوازن,دانلود پرسشنامه bsc,دانلود پرسشنامه کارت امتیازی متوازن

جزوه نقشه برداری مهندسی:جزوه نقشه برداری مهندسی

جزوه نظام های اداری تطبیقی پیشرفته ( اسلامی ، ایرانی و غربی ):جزوه نظام های اداری تطبیقی پیشرفته

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت زنجیره تامین 2:مبانی نظری مدیریت زنجیره تامین,دانلود مبانی نظری مدیریت زنجیره تامین,دانلود پیشینه تحقیق مدیریت زنجیره تامین,پیشینه تحقیق مدیریت زنجیره تامین,ادبیات نظری مدیریت زنجیره تامین,فصل دوم پایان نامه مدیریت زنجیره تامین,مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت زنجیره تامین,ادبیات و مبانی نظری مدیریت زنجیره تامین,

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فساد اداری 2:پیشینه فساد اداری,تاریخچه فساد اداری,تاریخچه فساد اداری در ایران,تاریخچه فساد اداری در جهان,تاریخچه ی فساد اداری,مبانی نظری فساد اداری,دانلود مبانی نظری فساد اداری,پیشینه تحقیق در مورد فساد اداری,مبانی نظری در مورد فساد اداری,دانلود پیشینه تحقیق فساد اداری,چارچوب نظری فساد اداری,پیشینه تحقیق فساد اداری,پیشینه پژوهش فساد اداری

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی:حقوق مدنی,حفظ کاربری اراضی,جنبه های کیفری کاربری اراضی,دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی,خرید مقالات حقوقی,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه حقوق,fileina,مقالات ترجمه شده,فروشگاه ساز فایلینا

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده ها:مبانی نظری تحلیل پوششی داده ها,ادبیات و مبانی نظری تحلیل پوششی داده ها,پیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده ها,دانلود پیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده ها,دانلود مبانی نظری تحلیل پوششی داده ها,فصل دوم پایان نامه تحلیل پوششی داده ها,ادبیات نظری تحلیل پوششی داده ها